För en lite mer hållbar värld

Våra tjänster

Due Diligence/företagsöverlåtelser

Hållbart företagande/CSR

Lag- och myndighetskrav

Utbildningar inom hållbarhetsredovisning 

Lag- och myndighetskrav

Förorenad mark, statusrapport och periodisk kontroll enlighet med kraven i IED-direktivet

Klimatstrategier

Miljöledningssystem

Lagbevakning inom miljö och arbetsmiljö

Extern miljö- eller arbetsmiljösamordnare

Kemikalieförteckning

Utbildning: medvetna val för en hållbar livsstil