För en lite mer hållbar värld

Utbildningar 

Hållbart företagande för ledningsgruppen

Utbildningen är en halvdags grundutbildning om hållbar utveckling för ledningsgruppen. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om vad hållbart företagande innebär och hur det kan tillföra värden för organisationen. Under utbildningen görs även en genomgång av olika metodiker för hållbarhetsarbete. Efter genomförd utbildning ska ledningsgruppen kunna dra upp riktlinjerna för organisationens fortsatta hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning för ledningsgruppen

Utbildningen är en 2-timmars utbildning som riktar sig till organisationens ledningsgrupp. Den här korta och intensiva utbildningen ger organisationens ledning grunden för arbetet med en hållbarhetsredovisning. Med denna kunskap som grund kan ledning besluta om inriktning och ambitionsnivån för det fortsatta arbetet.  

Utbildning i hållbarhetsredovisning

Att upprätta en hållbarhetsredovisning innebär att arbeta strukturerat med organisationens påverkan på omgivningen och utvecklingspotential inom hållbarhetsområdet. Som hjälp till detta arbete finns verktyg och utvecklade arbetsmetoder. 

Utbildningen i hållbarhetsredovisning är en företagsanpassad endagsutbildning för samtliga medarbetare som kommer involveras i arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning. Vår bedömning är att det är värdefullt för det fortsatta arbetet om samtliga berörda medarbetare har en gemensam grund för det fortsatta arbetet med att upprätta hållbarhetsredovisningen. Utbildningen fokuserar på hållbarhetsredovisning men beskriver också hur redovisningsprocessen kan användas för att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete.

Medvetna val för en hållbar livsstil

Medvetna val för en hållbar livsstil är en breddutbildning för samtliga anställda. Utbildningen fokuserar på lösningar, d.v.s. val som vi kan göra både privat och i arbetslivet som bidrar till en mer hållbar värld. Utbildningen syftar till att skapa engagemang och göra det enkelt att leva lite mer hållbart. I anslutning till genomförandet kan även provkörning av elbil och elcykel erbjudas.